16 maj 2010

Sita och Rama


Dear friends all over the world!

I will write this message in both swedish and english.

Nu har vi bott här i New Delhi, Indien, sedan i januari och på onsdag åker vi hem till Sverige över sommaren.

Vi har hyrt en lägenhet på tredje våningen ganska centralt i Delhi och blivit en del av det myllrande gatulivet.
Nedanför ingången till vårt hem håller två underbara gatuhundar till.
Rama är en gammal gentleman, som är döv och sover för det mesta. Sita är en gråspräcklig tik med ett hjärta av guld.
En tidig morgon när jag skulle köpa vatten höll jag på att bli attackerad av några andra gatuhundar och då kom Sita rusande till min räddning och ställde sig mitt emellan mig och hundarna.
Sen den dagen har hon en speciell plats i mitt hjärta.

I september ska vi åka hit igen och bosätta oss i en liten by tre timmar från Delhi och där vill vi leva tillsammans med Sita och Rama. Vi vill speciellt ge Rama en sista tid i livet full av trygghet och kärlek.

Vår största oro just nu, som har givit oss sömnlösa nätter, är vad vi ska göra med Sita och Rama. Vi skulle mycket väl kunna lämna dem här på gatan i förhoppningen att de finns kvar när vi kommer tillbaka. Men det kan vi inte göra eftersom regeringen har bestämt sig för att rensa gatorna från hundar inför ett stort sportevenemang i höst.
Gatuhundarna kommer avlivas eller köras utanför stan där de släpps vind för våg.

Vi vill så gärna rädda de här hundarna, men vi behöver er hjälp. Vi tänker göra allt vi kan för att inkvartera Sita och Rama på ett hundpensionat, men det kostar så mycket pengar att vi inte har råd.

Jag vet att många av er sitter i samma ekonomiska sits som vi och att ni såklart behöver prioritera ert egna. Det har jag full förståelse för.
Ni, som känner att ni kan skänka en liten slant gör en fantastisk godhjärtad gärning och ni kommer alla, oavsett om ni ger eller inte, få följa hundarnas liv på bloggen.

Om ni vill skänka en slant går det bra till SEB 5304 03 055 65 eller Payson niklas228@passagen.se eller Paypal niklas228@passagen.se. Om det blir ett överskott kommer pengarna oavkortat gå till en välgörenhet som hjälper gatuhundar.
Snälla agera fort! Vi åker ju redan på onsdag, så vi måste ha löst det innan dess.

Tack från hela mitt hjärta!

MVH FIA


Dear friends all over the world!

Now we have lived here in New Delhi, India, since January and on Wednesday we are going back to Sweden for the summer.

We have rented an apartment on the third floor fairly centrally in the city and become part of the bustling street life.
Below the entrance to our home are two wonderful street dogs.
Rama is an old gentleman, who is deaf and sleeps most of the time. Sita is a sweet bitch with a heart of gold.
Early one morning when I went to buy water I was about to be attacked by other street dogs, and then Sita came rushing to my rescue and stood right between me and the dogs.
Since that day, she has a special place in my heart.

In September we will go back to India again and settle down in a small village three hours from Delhi and we want to live there together with Sita and Rama. We want to give Rama his last time of life full of love and security.

Our biggest concern right now, which has given us sleepless nights, is what to do with Sita and Rama. We could leave them here on the street in hope that they are still here when we get back. But we can't do that because the government has decided to clear the streets from dogs before a big sporting event in the autumn.
Street dogs will be killed or driven out of town where they are released to unknown destiny.

We'd really like to save these dogs, but we need your help. We will do everything we can to accommodate Sita and Rama in a dog boarding house, but it costs so much money that we can not afford.

I know many of you are in the same economic situation as we and you'll obviously need to prioritize your's. That I have full understanding of.
You, who can donate a little money makes a wonderful kind-hearted deed and you will all, whether you give or not, be able to follow the dogs' life on my blog.

If you want to donate some money, please do so to our bank account SEB 5304 03 055 65 or Payson niklas228@passagen.se or Paypal niklas228@passagen.se.
If there is a surplus of money it will be disbursed in full to a charity that helps street dogs.
Please act fast! We leave on Wednesday already, so we must have solved it before then.

Thank you from the bottom of my heart!

Regards Annie

2 kommentarer:

 1. Hej,

  Jag fick ovanstående som ett mail, vilket man direkt uppfattar som spam, och har två frågor.

  1. Vad kostar det att inkvartera hundarna
  2. Ni verkar ha haft lång tid på er att skaffa fram pengar med tanke på att det är så viktigt att ni ligger sömnlösa. Varför gör ni detta i sista stund?
  3. Ni måste rimligen ha ett eget nätverk ni kan låna pengar av till detta. Återigen varför gör ni inte det, om det är så viktigt?

  Mvh,
  Jan

  SvaraRadera
 2. Jag ber verkligen om ursäkt om vi stört dig.
  MVH FIA

  SvaraRadera